Amerikaanse soapserie over de rijke familie Forrester en hun modehuis Forrester Creations. meer

 • afleveringen
 • fragmenten
 • bonus materi…
 • vooruit kijk…
Er zijn geen video's in deze categorie
 • Thomas krijgt niet de reactie waar hij op had gehoopt als hij Hope zijn ware gevoelens toont. Katie waarschuwt Liam dat hij Hope zal verliezen als hij niet snel zijn huwelijk met Steffy beëindigt. Ridge en Hope zijn het niet met elkaar eens als ze het gaat om de relatie tussen Thomas en Hope. Steffy doet er alles aan om Liam voor altijd aan zich te binden.

 • Om Hope een beetje op te beuren neemt Thomas haar mee naar een veteranenfeest. Op dit feest treedt de countryzanger Beau Davidson op. Als Brooke Steffy´s plan hoort om Hope bij Liam weg te houden, steekt Brooke haar mening niet onder stoelen of banken. Katie is verbaasd als Liam haar vertelt dat hij de waarheid weet over Steffy´s betrokkenheid bij het vastlopen van de gondel waar Hope in zat.

 • Hope vraagt aan Liam of hij echt gelukkig is in zijn huwelijk en volledig toegewijd is aan Steffy. Thomas en Steffy spelen onder een hoedje om Liam en Hope uit elkaar te houden om zo hun eigen relatie steviger in het zadel te helpen. Brooke maakt zich zorgen over de relatie tussen Hope en Thomas en wil daar een einde aanmaken voordat een van de twee wordt gekwetst.

 • Ridge is verbaasd als Thomas hem bekent dat hij verliefd is op Hope. Brooke is met stomheid geslagen als Hope vertelt dat Thomas haar de avond daarvoor heeft gezoend. Steffy blijft haar acties goedpraten, maar ze merkt aan Liam dat hij met zijn gedachten mijlenver weg is. Als Steffy hoort dat Thomas Hope heeft gezoend, moedigt ze hem aan om er alles aan te doen om Hope over haar gevoelens voor Liam heen te helpen.

 • Liam is stinkend jaloers als hij beseft dat Hope verder gaat met haar leven en daarbij door Thomas wordt geholpen. Steffy is onzeker over haar huwelijk en hoopt dat Liam haar kan vergeven dat ze gelogen heeft. De vonken spatten ervan af als Rick en Amber terugdenken aan hun eerste kus zoveel jaar geleden.

 • Een emotionele Steffy smeekt Liam om hun huwelijk niet te laten stranden op haar leugen. Liam schrikt ervan als Steffy haar acties probeert goed te praten door af te geven op Hope. Thorne en Taylor bespreken de vele obstakels die ze zullen tegenkomen als ze samen een relatie zouden beginnen. Thomas vertelt zijn ideeën over een nieuwe collectie aan Hope. Liam komt binnenlopen op het moment dat Thomas zijn gevoelens voor haar uitspreekt.

 • Steffy geeft aan Taylor toe dat ze gelogen heeft over Aspen en dat ze betrokken geweest is bij het uit elkaar houden van Hope en Liam. Hope komt Liam tegen en zij vraagt hem naar zijn huwelijk. Ze peinzen over hoe hun leven er nu uit zou zien als de gondel niet gestopt was en Hope Liam had kunnen spreken voordat hij met Steffy was getrouwd. Ridge dringt er bij Brooke op aan dat zij zich niet in het huwelijk van Liam en Steffy mengt. Liam is verb…

 • Ridge ziet Eric met een andere vrouw en gaat tegen hem tekeer. Hope is nog steeds diepbedroefd over het huwelijk van Steffy en Liam. Ze wordt getroost door drie ervaren vrouwen: Brooke, Katie en Donna. Ridge vertelt Stephanie dat hij Eric ervan verdenkt een relatie met een ander te hebben.

 • Jackie laat bij Owen per ongeluk vallen dat ze een middag met een andere man heeft doorgebracht. Marcus en Dayzee uiten hun liefdesgevoelens voor elkaar. Eric zoekt troost bij een oude bekende als hij weer door Stephanie wordt afgewezen. Stephanie voelt zich schuldig over haar afwijzing en is bang dat ze Eric hierdoor misschien is kwijtgeraakt.

 • Taylor en Brooke zijn het eens over Thorne en ze beseffen dat hun eensgezindheid uitzonderlijk is. Dayzee en Marcus brengen samen de dag door en mijmeren over een mogelijke toekomst. Brook is bang dat Amber weer op een slinkse manier probeert deel van de familie te worden. Eric doet nogmaals een poging om zijn relatie met Stephanie een duw in de goede richting te geven.

 • Eric verwijt Ridge dat hij zich ongevraagd mengt in zijn leven en met ongefundeerde aannames en beschuldigingen komt. Na Thornes emotionele aanvaring met Ridge krijgt hij uit onverwachte hoek steun. Nick begint zich zorgen te maken over zijn moeder, nadat ze hem heeft verteld dat ze tijdens lunch nogal vervelende dingen heeft meegemaakt. Thorne vertelt Taylor een hartverscheurend verhaal over zijn leven.

 • Terwijl ze lunchen, zijn Ridge en Brooke er getuige van hoe een familielid iets afschuwelijks doet. Ridge biecht iets uit zijn verleden aan Brooke op dat een negatief effect heeft gehad op zijn verdere leven. Amber komt weer een struikelblok tegen in haar loopbaan als ze een afspraak met Jackie heeft. Thorne zit vast in zijn frustraties als hij terugdenkt aan de vele ruzies die hij door de jaren heen met Ridge heeft gehad.

 • Een toevallige ontmoeting brengt Rick en Amber weer bij elkaar en ze staan stil bij hun moeilijke verleden en de fouten die ze onderweg hebben gemaakt. De ruzie tussen Ridge en Thorne escaleert als Ridge Thornes motieven in twijfel trekt als het gaat om de veranderingen binnen Forrester Creations.

 • Nick en Brooke komen elkaar tegen in Il Giardino en praten bij over wat er op dit moment in hun leven speelt. Thorne organiseert een vergadering bij Forrester Creations om Eric ervan te overtuigen dat zaken binnen het bedrijf drastisch veranderd moeten worden. Thomas geeft Rick inzicht in wat er de komende tijd bij Forrester Creations staat te gebeuren. Taylor heeft het moeilijk met het feit dat ze niet weet voor wie ze partij moet kiezen: Ridge…

 • Ridge en Taylor geloven Brookes beschuldigingen niet dat Steffy en Bill hebben samengespannen om te voorkomen dat Hope en Liam weer bij elkaar zouden komen. Liam confronteert Steffy met de beschuldiging dat zij ervoor heeft gezorgd dat Hope vast kwam te zitten in de gondel in Aspen. Steffy ontkent dat ze hier iets mee te maken heeft en zegt dat Hope Liam nooit had moeten loslaten. Liam zit in een tweestrijd, want hij weet niet wie hij moet gelov…

 • Brooke schept er veel plezier in om Steffy te vertellen dat Liam de waarheid weet over de intriges om Hope bij Liam weg te houden in Aspen. Ridge besluit om Marcus in de 'Hope for the future' campagne aan te wijzen als contactpersoon voor de pers. Na de alles op een rijtje te hebben gezet over de tegenslagen in Aspen, vertelt Liam Hope waarom hij met Steffy is getrouwd.

 • Steffy is met stomheid geslagen als Thomas' houding ineens verandert en hij het opneemt voor Hope. Stephen verrast Pam met zijn plannen voor een romantische huwelijksreis. Als Stephanie ziet hoe teder Pam en Stephen met elkaar omgaan, vraagt ze zich af wat er in haar relatie met Eric ontbreekt. Oude geliefden worden nostalgisch als ze oude herinneringen ophalen.

 • Cassie Colvin van 'Big Brother 13' duikt ineens op en zegt Hope te willen helpen. Iedereen is geschokt als ze horen dat een stel waarvan ze het niet zouden verwachten zich verloofd hebben. Steffy vertelt aan Bill dat Brooke wantrouwig is geworden en vermoedt dat zij samenspannen. Als Brooke haar verdenkingen aan Hope kenbaar maakt, is Hope vastbesloten om de waarheid boven tafel te krijgen.

 • Jackie verrast Owen met een romantische avond en belangrijk nieuws over hun huwelijk. Bridget is verbaasd over een onverwacht bezoek van Nick, die haar ondervraagt over haar liefdesleven. Nick en Bridget halen herinneringen op over de goede tijden die ze door de jaren heen hebben gedeeld.

 • Bridget wordt thuis warm onthaald na een lange vakantie op Hawaii met Owen en Logan. Nick vraagt zich af waarom Jackie Owen en Bridget samen op reis heeft gestuurd. Brooke spreekt Steffy aan op de gebeurtenissen in Aspen met Hope en Liam. Bridget bekent aan Eric en Rick dat haar gevoelens voor een oude vlam weer zijn opgelaaid.

 • Katie steekt niet onder stoelen of banken wat zij van Steffy vindt, ook al is Bill een andere mening toegedaan. Brooke begint Bill ervan te verdenken dat betrokken is bij de situatie tussen Liam, Steffy en Hope.

 • Steffy biecht bij Taylor op wat ze in Aspen heeft gedaan. Ze is bang voor de reactie van Ridge. Stephanie is beledigd als Eric haar een cadeau geeft om hen te helpen hun intimiteit te herwinnen. Ze weigert het cadeau en Erics toenadering. Brooke is teleurgesteld als Ridge het niet per definitie met haar eens is.

 • Eric verrast Stephanie met een romantisch diner om de uitslag van haar medisch onderzoek te vieren. Hij voelt dat zij emotioneel afstand van hem heeft genomen en hij vraagt haar wat ze vindt van hun gebrek aan intimiteit de afgelopen tijd. Brooke en Ridge hebben een verschil van inzicht over Liam, Hope en Steffy.

 • Brooke en Ridge weten niet wat er momenteel in Aspen gebeurt en vragen zich af welke dochter uiteindelijk met Liam samen zal zijn.

 • Bill en Justin geven elkaar een schouderklopje, omdat ze zo´n goed plan hebben bedacht om Hope en Liam uit elkaar te houden. Katie is ondersteboven als ze erachter komt dat Bill en Justin zich bemoeid hebben met de relatie tussen Hope en Liam. En ze vraagt af wat Bills motieven zijn om Steffy en Liam aan elkaar te koppelen. Taylor probeert Brooke ervan te overtuigen dat Steffy´s gevoelens voor Liam oprecht zijn.

 • Steffy zet haar plan in gang om Hopes wanhopige poging om Liam te bereiken te verijdelen. In de tussentijd is Bill bezig om ervoor te zorgen dat Steffy´s plan zal lukken. Om er zeker van te zijn dat ze met haar grote liefde wordt herenigd, vraagt Hope aan Rick om ervoor te zorgen dat haar boodschap bij Liam aankomt. Brooke en Taylor maken ruzie over wie er nu werkelijk bij Liam hoort.

 • Bill waarschuwt Steffy dat Hope onderweg is naar Aspen. Rick vraagt een oude vriend op Liam in Aspen te vinden en hem een boodschap te geven. Brooke en Katie zijn vastberaden om Steffy en Liam uit elkaar te halen. Bill doet een beroep op zijn contacten in Aspen en vraagt om een gunst. Steffy is uit het veld geslagen als hij na het eten zegt dat hij niet naar het hotel wil, maar er even alleen op uit wil gaan. Met tegenzin laat ze hem gaan. Steff…

 • Liam en Steffy maken een romantische rit door Aspen. Rick schiet Hope te hulp en probeert via zijn contacten uit te vinden waar Steffy en Liam zijn. Katie straft Bill, omdat hij de relatie tussen Steffy en Liam heeft aangemoedigd en zegt hem dat ze Steffy nooit zal mogen. Rick komt erachter waar Steffy en Liam zijn en Hope en hij vertrekken naar Aspen. Liam denkt na over zijn relatie met Hope en Steffy. Steffy schetst een verleidelijk beeld van …

 • Als Bill Hope de foto´s laat zien van het vliegtuig waar Liam en Steffy mee zijn vertrokken, beseft Hope dat ze geen minuut te verliezen heeft om Liam nog terug te kunnen winnen. Brooke is woest als ze hoort dat Steffy met Liam op reis gaat. Ridge weigert partij te trekken in de ruzie tussen Brooke en Taylor. Als Katie hoort dat Liam en Steffy zijn verloofd, is ze woedend op Bill.

 • Steffy en Bill werken samen om Liam uit de buurt van Hope te houden. Bill zorgt ervoor dat een foto van Steffy met haar verlovingsring bij de pers en de social media terechtkomt. Taylor en Brooke hebben ruzie, terwijl Hope een verwoede poging doet om Liam te bereiken voordat het te laat is. Liam vindt dat Steffy en hij er tussenuit moeten en ze zullen naar een plek vliegen waar alleen Bill weet van heeft. Ridge wordt twee kanten op getrokken doo…

 • Brooke en Taylor hebben een felle discussie over de verloving van Liam en Steffy. Steffy vraagt Hope om haar verloving met Liam te respecteren en stelt voor dat ze proberen vriendinnen te worden. Hope wijst het voorstel van Steffy af en waarschuwt haar dat ze Liam niet zo makkelijk zal loslaten. Liam zegt tegen Bill dat hij zich afvraagt of hij er goed aan heeft gedaan voor Steffy te kiezen. Bill adviseert dat Steffy en Liam er samen tussenuit m…

 • Steffy geeft Liam de kans om zich te bedenken over het voorstel dat hij haar de avond daarvoor heeft gedaan. Hope vraagt Brooke om haar eerlijke mening te geven over haar relatie met Liam. Taylor krijgt een telefoontje met interessante informatie. Ze kan nauwelijks haar enthousiasme in toom houden en gaat op zoek naar Ridge, maar treft Brooke aan. Als Brooke tekeer gaat over het gedrag van Steffy, flapt Taylor haar opwindende nieuws eruit.

 • Rick is gelukkig op tijd terug om zijn zus te kunnen bijstaan in de moeilijkste periode van haar leven. Steffy is aangenaam verrast als ze hoort over het telefoontje dat Liam heeft ontvangen. Liam vraagt Steffy om hem te helpen. Hope denkt terug aan alle mooie momenten die ze met Liam heeft beleefd.

 • Rick krijgt een goed beeld van wat er allemaal in Hopes leven is gebeurd terwijl hij weg was. Hope is uit het veld geslagen als ze een kant van Liam leert kennen die ze nooit van hem had gezien. Brooke en Ridge stellen zich voor hoe leuk hun toekomst samen zal zijn als grootouders. Niet wetende wat Bills plannen zijn, verzucht Katie dat ze blij zal zijn als Steffy voorgoed uit hun leven is verdwenen. Liam ontvangt een telefoontje dat zijn wereld…

 • Liam viert zijn laatste dagen van zijn vrijgezellenbestaan met familie en vrienden. Steffy vertelt Katie dat Hope en Liam nooit zullen trouwen. Rick en Marcus voelen zich ongemakkelijk als ze elkaar weer voor het eerst ontmoeten na de bevalling van Amber. Bill heeft in het geheim een telefoongesprek met iemand die hem kan helpen Liam ervan te overtuigen dat hij niet moet trouwen.

 • Brooke en Eric zijn geweldig blij dat hun zoon Rick eindelijk terug is uit Parijs. Hope is van plan Liam te verrassen met spannend nieuws over hun relatie. Rick probeert geen vooroordeel tegen Liam te koesteren als hij wordt voorgesteld aan zijn toekomstige zwager. Katie waarschuwt Steffy om bij haar familie uit de buurt te blijven. Bill doet nog een laatste poging om Liam ervan te overtuigen dat hij niet met Hope moet trouwen.

 • Hope kondigt aan dat Liam en zij hebben besloten de bruiloft eerder te laten plaatsvinden. Als Bill dit hoort is hij teleurgesteld en gefrustreerd over de keuzes die zijn zoon maakt. Steffy zegt tegen Liam dat ze erg verdrietig is dat ze niet de kans krijgt om hem te laten zien dat zij beter voor hem is dan Hope. Hope krijgt te horen dat ze om tal van redenen haar bruiloft niet kan vervroegen en ze is bang voor de reactie van Liam hierop.

 • Brooke is blij om te horen dat er een nieuwe man in Taylors leven is. Steffy vertelt Thomas in vertrouwen haar plannen voor een toekomst met Liam. Katie en Bill verschillen van mening over welke vrouw beter voor Liam zou zijn: Hope of Steffy. Liam is het wachten op het lichamelijk kunnen uiten van zijn liefde voor Hope moe en wil sneller met haar trouwen.

 • Na een ruzie over hun tegenovergestelde morele opvattingen, stelt Hope tevergeefs aan Steffy voor de strijdbijl te begraven. Bill laat Steffy weten dat hij haar hulp aan Liam zeer waardeert en dat hij liever ziet dat zij een relatie met Liam heeft in plaats van Hope. Steffy vertelt Bill dat ze van plan is Liam te behoeden voor een ellendig huwelijk met Hope. Een felle ruzie tussen Ridge en Thorn mondt uit in een handgemeen waarbij een van beide …

 • Thorne ontketent een familieruzie door Ridge publiekelijk te confronteren met zijn besluit de voorkeur te geven aan de promotie van `Hope for the Future´ in plaats van de vele andere Forrester-collecties. Thomas en Steffy zijn Thorne dankbaar dat hij voor hen opneemt en ze zijn heel blij met zijn advies over hoe zij meer invloed binnen het bedrijf zouden kunnen krijgen. Ridge vraagt Taylor om een enorme gunst.

 • Liam wordt wakker en is verbaasd over wat hij in zijn bed vindt. Steffy vraagt Liam om een wederdienst nadat ze hem heeft bijgestaan op het moment dat hij het moeilijk had. Bill en Justin proberen uit te vinden wat er gisteravond tussen Liam en Steffy is gebeurd. Justin confronteert Bill met mogelijke gevoelens die hij nog voor Steffy zou hebben. Hope begint bang te worden dat haar relatie met Liam gevaar loopt.

 • Bill en Steffy steken stiekem de koppen bij elkaar, want ze willen ervoor zorgen dat Liam gelukkig wordt. Liam bekent aan Hope dat hij het erg moeilijk heeft met het feit dat ze niet intiem kunnen zijn. Tijdens een persconferentie wordt Hope overstelpt met vragen over haar relatie met Liam en hoe het met haar voornemen staat geen seks te hebben voor het huwelijk.

 • Als Hope geen tijd kan vrijmaken voor Liam, insinueert Steffy dat Hope niet toegewijd is aan Liam en dat ze geen rekening houdt met zijn wensen. Bill maakt zich zorgen om Liam, omdat hij steeds afstandelijker wordt, makkelijk is afgeleid en achterop raakt met zijn werk. Liam geeft aan Bill toe dat hij zich bezorgd maakt over de bruiloft.

 • Steffy´s weerzin voor de Logans wordt aangewakkerd als Hope haar lingerielijn te uitdagend vindt en zegt dat het minder gewaagd moet zijn. Ridge zit in een spagaat, want hij moet beslissen wie hij gelijk gaat geven. Het idee haar familie te helpen trekt Taylor erg aan, maar ze maakt zich zorgen over de bijkomende negatieve effecten. Steffy heeft een vermoeden wie Taylors mysterieuze man is.

 • Hope komt terug van Parijs en Liam en zij zijn enorm blij elkaar weer te zien. Steffy kijkt minachtend en jaloers toe. Ze verwijt Ridge dat hij partij trekt voor Hope door haar verloving zoveel aandacht te geven in de pers. Thorne en Thomas beklagen zich over het feit dat ze verbannen zijn naar de kelder en daar moeten werken. Thomas probeert Brooke aan zijn kant te krijgen om Ridge er alsnog ervan te overtuigen de Taboolijn opnieuw op te zetten…

 • Taylor is verbaasd als Anthony´s voorspelling uitkomt over een mysterieuze man die bij haar aan de deur komt. Ze is met stomheid geslagen als hij haar kust. Stephanie verontschuldigt zich opnieuw bij Brooke voor de leugen die zij en Thomas hebben verteld en zweert dat ze zal bewijzen dat ze is veranderd. Thomas smeekt Ridge om de Taboolijn een nieuwe kans te geven, zodat hij weer kan gaan ontwerpen. Jackie maakt zich zorgen om het persoonlijke l…

 • Een emotionele Amber smeekt Marcus haar nog een kans te geven. Steffy is geïntrigeerd door het verhaal van Taylor over de voorspellingen van Anthony en helemaal als er dingen gebeuren die overeenkomen met wat hij heeft voorspeld. Ridge uit zijn schuldgevoelens bij Brooke over het verdriet dat hij Steffy, Thomas en Taylor door de jaren heen heeft aangedaan. Jackie wordt wantrouwig als Nick zich ineens zorgen maakt over Taylors welzijn. Na haar ra…

 • Taylor schrikt ervan als ze tijdens een paranormale lezing van Anthony te horen krijgt dat haar nabije toekomst een dramatische wending zal nemen. Stephanie vraagt Taylor om vergiffenis, want ze wil graag haar vriendschap met haar herstellen. Amber vraagt aan Justin en Donna om haar te helpen bij haar relatie met Marcus. Marcus is nogal uit het veld geslagen door alles wat Amber hem opbiecht over haar verleden.

 • Terwijl Hope de Erics trouwjurk aanpast, verzekert ze zichzelf opnieuw dat haar keus geen seks voor het huwelijk te hebben, de juiste keus is. Ondertussen trekt Steffy alles uit de kast om Liam van gedachten te doen veranderen. Owen probeert Jackie op te beuren, wanneer zij zich realiseert dat haar leeftijd een belemmering zou kunnen zijn voor het succes van Jackie M. Justin komt een oude vriend tegen die toevalligerwijs sterke banden met de fam…

 • Brooke waarschuwt Taylor dat Steffy hetzelfde lot beschoren zal zijn als zij met Bill, als zij door blijft gaan met Liam te verleiden. Tijdens een persconferentie maakt Hope bekend dat zij geen seks voor het huwelijk zal hebben. Eric verrast Hope met een trouwjurk die hij speciaal voor haar heeft ontworpen. Steffy's recente lingeriefotos maken Liams gevecht tegen de verleiding extra moeilijk.

© 2014 RTL Nederland / CLT-UFA S.A.
 • Inloggen

Zenders

Geen gegevens
Geen gegevens
Geen gegevens
Geen gegevens
The Bold And The Beautiful
Goede Tijden, Slechte Tijden
Baantjer
CSI
Het Mysterie van
Hot Wheels
Vooruitkijken
Series
 • woensdag 23 april
 • ? 19°
 • zonnig, bewolkt en lichte regen