Waar kun je terecht als jij of iemand anders te maken heeft met seksueel geweld?

Centrum Seksueel Geweld 

In het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van (forensisch) artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners. Slachtoffers van seksueel geweld korter dan een week geleden kunnen 24/7 bij het Centrum Seksueel Geweld terecht via 0800-0188. Ook mensen die langer geleden met misbruik te maken hebben gehad kunnen hulp vragen door binnen kantoortijden te bellen of buiten kantoortijden te chatten.

www.centrumseksueelgeweld.nl

 

Slachtofferhulp Community 

Heb jij te maken gehad met seksueel misbruik en wil je graag met lotgenoten in contact komen? Dat kan in de Slachtofferhulp Community. In deze beveiligde groep kun je ervaringen van anderen lezen, vragen stellen of je eigen verhaal delen. Veilig en anoniem.

https://community.slachtofferhulp.nl/seksueel-misbruik

 

Project Speak Now

Project Speak Now heeft als doel om seksueel misbruik bespreekbaar te maken door middel van voorlichting, gespreksgroepen en media-aandacht. Je kan hier terecht voor het delen van ervaringen via gespreksgroepen en Talking Circles, individuele coachingsessies en een forum waarop iedereen (anoniem) kan praten.

https://www.projectspeaknow.nl/

 

Juno zelfverdediging

Juno heeft als missie om vrouwen en meisjes sterker, zelfbewuster en veiliger te maken zodat ze zonder angst over straat kunnen lopen. Juno is een unieke combinatie van mentale en fysieke zelfverdediging en meer dan alleen vechttechnieken, de holistische aanpak traint ook de geest en controle over emoties. 

https://juno-selfdefense.com/

 

Kom in actie #LetsTalkAboutYES

Amnesty International zet zich hard in om in Nederland seks gebaseerd op gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en instemming de norm te maken. Met de publiekscampagne #LetsTalkAboutYES willen ze de dialoog over seks en instemming op gang brengen. Daarnaast dringen ze aan op een nieuwe verkrachtingswet. Een wet die seks zonder wederzijdse instemming verkrachting noemt en strafbaar stelt. Ook als er geen geweld of dwang is gebruikt. Zo bevriest 70% van de slachtoffers tijdens een verkrachting en kan zich daardoor niet verzetten. De huidige wet noemt dit nu geen verkrachting. Je kunt op verschillende manieren samen met hun in actie komen, online, campagneactivist of door mee te doen aan een van onze acties of online bijeenkomsten. 

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes

 

PSYTREC Psychotrauma Expertise Centrum

PSYTREC biedt met haar unieke behandelprogramma, een effectieve en kortdurende PTSS behandeling waarmee circa 75% van de mensen hun PTSS diagnose verliezen. Ze richten zich exclusief op de behandeling van Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). PTSS ontstaat als gevolg van traumatische ervaringen. Bij deze ervaringen was er sprake van levensgevaar, (de dreiging van) ernstige verwondingen of seksueel misbruik. Op de website staat uitgebreide informatie over het behandelprogramma en een online PTSS Zelftest.

https://psytrec.nl/

 

113 Zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch via 0800-0113 (gratis). Mensen met suïcidale gedachten én hun naasten kunnen hier 24/7 terecht. Praten over zelfmoord helpt.

 

Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG)

Als de stap naar professionele hulp (nog) te groot is of als je steun zoekt naast professionele hulp, kun je terecht op het forum en de chat van LSG. LSG is een initiatief van een groep vrouwen én mannen die zelf slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld of seksueel misbruik. Op LSG kun je anoniem in contact komen met andere lotgenoten. Je vindt er herkenning, begrip en steun en kunt elkaar bemoedigen, motiveren en stimuleren in het proces van verwerking en herstel.

www.lotgenotenseksueelgeweld.nl

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad. Zij zijn onderdeel van de overheid. Als slachtoffer van geweld kunt u bij hun een aanvraag indienen voor een eenmalige uitkering van een geldbedrag. Zij nemen nooit contact op met de dader, er hoeft geen sprake te zijn van een rechtszaak of veroordeling en ze kunnen helpen met het verzamelen van informatie bij bijvoorbeeld de politie of het openbaar ministerie. 

https://www.schadefonds.nl/

 

Boek: Dicht bij huis, hoe steun je een kind na seksueel misbruik?

Iva Bicanic en Richard Korver 

Iva Bicanic en Richard Korver werken dagelijks met misbruikte kinderen en hun ouders. Zij delen hun ervaringen uit de praktijk: de verschillende vormen van seksueel misbruik en hoe het tot stand komt, waarom kinderen zwijgen, strafbaarheid, plegers. Vijfentachtig procent van de gevallen van misbruik vindt dicht bij huis plaats: in de familie, op school, online, op de sportclub, bij het uitgaan. Iva bespreekt de emotionele gevolgen en het psychische herstel. Richard gaat in op de juridische kanten zoals aangifte en rechtszaak. Ouders/verzorgers, familie en vrienden onderschatten vaak hoe belangrijk zij voor kinderen zijn in de verwerking van misbruik. Wat kun je doen of beter laten in de begeleiding van het kind? Hoe ga je om met het geschonden vertrouwen? Wat doe je met je schuldgevoel, met woede? Moet je aangifte doen of niet? En: wordt het leven ooit weer normaal?

https://fondsslachtofferhulp.nl/projecten/dichtbij-huis/#bestel

 

Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit

Rutgers geeft feiten en cijfers over seksueel geweld via https://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/kennisdossiers/kennisdossier-seksueel-geweld. Met campagnes, voorlichting en trainingen draagt Rutgers bij aan het voorkomen van seksueel geweld. Zie bijvoorbeeld www.benjeoke.nl en www.generatiejaen.nl. Ook op www.act4respect.nl is veel informatie te vinden.